Articles

 

2021

Sobre alguns participis actius amb verbs de moviment.” Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 70, pp. 53-80.

Les nocions de temps i aspecte en els llibres de secundària: anàlisi i propostes“, amb Ares Llop.  Bellaterra Journal of Teaching and Learning Language and Literature, Vol. 14(1), Feb-Mar 2021, e1026.

“Unexpected passive participles from prepositional verbs in Catalan.” Passives Cross-Linguistically. Sèrie Empirical Approaches to Linguistic Theory, volum 17, editat per Kleanthes K. Grohmann, Akemi Matsuya i Eva-Maria Remberger, Capítol 5, pp. 171-209. Brill. https://brill.com/view/title/57298 

2020
Aspecte i estructura argumental en les construccions passives del català. Tesi doctoral. Universitat Autònoma de Barcelona.

2018
“Els participis en català: categoria i comportament sintàctic”. Estudis de llengua i literatura catalanes, LXXII. Homenatge a Kálmán Faluba (2). Publicacions de l’Abadia de Montserrrat, pp. 147 – 174.  

2017
Passives inesperades en català contemporani: el cas dels falsos complements indirectes”. Borealis. An International Journal of Hispanic Linguistics, 6 / 2, pp. 155 – 180.

 

Ressenyes

2022
Ressenya de Manual of Catalan Linguistics (Argenter & Lüdkte, eds.) (2020), amb Anna Paradís. Llengua & Literatura, 32, pp. 143-148. Institut d’Estudis Catalans.

 

2017
Ressenya de Gramática do Português (Raposo et al., coords.) (2013). Llengua & Literatura, 27. Institut d’Estudis Catalans, pp. 57 – 60.

2016
Ressenya del llibre De realisme. Aproximacions i testimonis. A cura de J. M. Domingo i A. Llovera. Lleida: Punctum (2013). Estudis Romànics, volum 38, pp. 452-457. Institut d’Estudis Catalans.

2015
Ressenya del llibre Mercè Rodoreda. Entrevistes. Editat per Abraham Mohino. Barcelona, Institut d’Estudis Catalans / Fundació Mercè Rodoreda (2013). Estudis Romànics, volum 37, pp. 578 – 584. Institut d’Estudis Catalans.