Articles

2023

Crespí, Isabel; Llop, Ares. “L’aspecte lèxic a la carta. Una seqüència per al treball de la riquesa verbal en la producció de textos descriptius. ReGrOC, Revista de Gramàtica Orientada a les Competències, vol. 6, n. 1, pp. 115-143. https://doi.org/10.5565/rev/regroc.95 

2021

Crespí, Isabel. “Sobre alguns participis actius amb verbs de moviment.” Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 70, pp. 53-80. https://ojs.uv.es/index.php/caplletra/article/view/19993

Crespí, Isabel; Llop, Ares. “Les nocions de temps i aspecte en els llibres de secundària: anàlisi i propostes.” Bellaterra Journal of Teaching and Learning Language and Literature, Vol. 14(1), Feb-Mar 2021, e1026.  https://revistes.uab.cat/jtl3/article/view/v14-n1-crespi-llop/1026-pdf-ca

2017
Crespí, Isabel. “Passives inesperades en català contemporani: el cas dels falsos complements indirectes”. Borealis. An International Journal of Hispanic Linguistics, 6 / 2, pp. 155-180. http://dx.doi.org/10.7557/1.6.2.4274

Capítols de llibre

2023

Cremades, Elga; Crespí, Isabel. “La llengua en les interaccions comunicatives: normes d’ús lingüístic”, Actituds i usos lingüístics dels joves de les Illes Balears, capítol 5, pp. 73-90. Direcció General de Política Lingüística, Govern de les Illes Balears.
https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=5638022&coduo=2390443&lang=es

Cremades, Elga; Crespí, Isabel; Tudela, Anna. “Usos lingüístics i hàbits de lleure”, Actituds i usos lingüístics dels joves de les Illes Balears, capítol 4, pp. 55-72. Direcció General de Política Lingüística, Govern de les Illes Balears.
https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=5638022&coduo=2390443&lang=es

2021

Crespí, Isabel. “Unexpected passive participles from prepositional verbs in Romance.” Dins Passives crosslinguistically, editat per Kleanthes K. Grohmann, Akemi Matsuya i Eva-Maria Remberger. Capítol 5, Empirical Approaches to Linguistic Theory, volum 17. Brill, pp. 171-209.
https://brill.com/view/title/57298

2018
Crespí, Isabel. “Els participis en català: categoria i comportament sintàctic”. Estudis de llengua i literatura catalanes, LXXII. Homenatge a Kálmán Faluba (2). Publicacions de l’Abadia de Montserrrat, pp. 147 – 174. 

Treballs acadèmics

2020
Crespí, Isabel. Aspecte i estructura argumental en les construccions passives del català. Tesi doctoral. Universitat Autònoma de Barcelona.

Ressenyes

2022
Crespí, Isabel; Paradís, Anna. Ressenya de Manual of Catalan Linguistics (Argenter & Lüdkte, eds.) (2020). Llengua & Literatura, 32, pp. 143-148. Institut d’Estudis Catalans.

2017
Crespí, Isabel. Ressenya de Gramática do Português (Raposo et al., coords.) (2013). Llengua & Literatura, 27. Institut d’Estudis Catalans, pp. 57 – 60.

2016
Crespí, Isabel. Ressenya del llibre De realisme. Aproximacions i testimonis. A cura de J. M. Domingo i A. Llovera. Lleida: Punctum (2013). Estudis Romànics, volum 38, pp. 452-457. Institut d’Estudis Catalans.

2015
Crespí, Isabel. Ressenya del llibre Mercè Rodoreda. Entrevistes. Editat per Abraham Mohino. Barcelona, Institut d’Estudis Catalans / Fundació Mercè Rodoreda (2013). Estudis Romànics, volum 37, pp. 578 – 584. Institut d’Estudis Catalans.