Amb els participants del XIII Curs d’introducció a la didàctica de la llengua com a idioma estranger, a Morella.

FORMACIÓ

– Sessions formatives en el “Curs de preparació a les oposicions de Llengua i Literatura Catalanes“, organitzat pel Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya. 2022 – 2023. Tres sessions en la modalitat “Actualització de continguts curriculars i aspectes practicodidàctics en Llengua Catalana i Literatura”; en cada sessió es tracta i es desenvolupa un tema del temari que han de preparar els opositors.

– Tallers de formació a les edicions XIII i XIV del “Curs d’introducció a la didàctica de la llengua com a idioma estranger“, organitzat per l’Institut Ramon Llull, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i la Xarxa Vives d’Universitats. Del 21 al 23 d’octubre de 2022, Vinaròs i Morella i del 20 al 22 d’octubre de 2023 a Morella. Aquest curs contribueix a la formació dels futurs docents de català a universitats de l’exterior. 

ELABORACIÓ DE MATERIAL DIDÀCTIC

– Autora de materials didàctics per al llibre de Llengua catalana i literatura de 2n de Batxillerat l’editorial Edebé: creació de quatre unitats de llengua del llibre, en col·laboració amb Dària Serés, Noèlia Sánchez i Marta Khouja. 

© 2023. Editorial Edebé. Llengua catalana i Literatura 2n de Batxillerat. ISBN 978-84-683-6485-8.

– Revisió de l’índex i assessorament en l’actualització de continguts del llibre de Llengua catalana i literatura de 2n de Batxillerat l’editorial Edebé, en col·laboració amb Dària Serés, Noèlia Sánchez i Marta Khouja. Setembre de 2022.

– Autora de materials didàctics per al llibre de Llengua catalana i literatura de 1r de Batxillerat l’editorial Edebé: creació de cinc unitats de llengua del llibre, en col·laboració amb Dària Serés, Noèlia Sánchez i Marta Khouja.

© 2022. Editorial Edebé. Llengua catalana i Literatura 1r de Batxillerat. ISBN 978-84-683-5866-6.

– Autora de materials didàctics per a l’Editorial Cruïlla (projecte coordinat per Anna Pineda, Anna Paradís i Ares Llop, amb la col·laboració d’11 membres de la UAB). Material: 3 seccions de Gramàtica comparada per a l’Educació Secundària, que s’inclouen en els llibres següents:

© 2017. Editorial Cruïlla. Llengua Catalana 1r d’Educació Secundària Obligatòria. ISBN: 978-84-661-4234-2.

© 2017. Editorial Cruïlla. Llengua Catalana 2n d’Educació Secundària Obligatòria. ISBN: 978-84-661-4235-9.

© 2017. Editorial Cruïlla. Llengua Catalana 3r d’Educació Secundària Obligatòria. ISBN: 978-84-661-4236-6.

DIVULGACIÓ

Participació a la “Nit de Europea de la Recerca”, amb una xerrada titulada “Estudiar el llenguatge per a entendre la ment”, feta conjuntament amb la Dra. Elga Cremades. Palma, 30 de setembre de 2022.

Amb la Noèlia Sánchez, la Marta Khouja i la Dària Serés, mostrant el llibre de Llengua catalana i literatura de 1r de Batxillerat de l’editorial Edebé.