A continuació podeu consultar l’última versió del meu CV.