Línies d’investigació

Generals
Sintaxi, interfície sintaxi-semàntica, morfosintaxi, neoconstruccionisme, variació i microvariació en llengües romàniques 

Específiques
Participis, adjectius, aspecte, passives, verbs copulatius i quasicopulatius, Aktionsart, estructura argumental, estructures relacionals

La meva recerca

Els meus interessos se centren en la recerca sobre sintaxi teòrica i la interfície lèxic-sintaxi. M’interessa l’aproximació a la sintaxi des de la perspectiva neoconstruccionista i, concretament, les propostes desenvolupades en el marc de la nanosintaxi. A la meva tesi doctoral, titulada Aspecte i estructura argumental en les construccions passives del català, estudio la sintaxi i la semàntica dels diferents tipus de construccions passives del català contemporani, tenint en compte també la variació dialectal i diacrònica, i faig una proposta d’anàlisi de les construccions passives com a patrons de lexicalització de l’estructura eventiva en un model nanosintàctic com el que proposa Ramchand (2008, 2018).

La tesi, defensada al setembre de 2020, s’inscriu en el programa de doctorat de Ciència Cognitiva i Llenguatge  del Centre de Lingüística Teòrica de la Universitat Autònoma de Barcelona. Va ser dirigida per la doctora Gemma Rigau (Universitat Autònoma de Barcelona) i va comptar amb el finançament d’una beca predoctoral del programa Formación del Profesorado Universitario (FPU), del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Al 2017 vaig fer una estada de recerca a la Universitat de Tromsø (The Arctic University of Norway – UiT), a Noruega, amb l’Antonio Fábregas com a tutor. D’ell només puc corroborar el que tothom sap: que és una font infinita de saviesa, que treballa a un ritme sobrenatural i que cada any publica més articles que tot un departament junt. A Tromsø vaig treballar amb els membres del CASTL (Center for Advanced Study in Theoretical Linguistics), als quals agraeixo la formació que vaig rebre durant la meva estada.

A més de les aportacions teòriques a l’anàlisi formal, m’interessa l’estudi de la variació i microvariació en les llengües romàniques, la lingüística comparativa i l’evolució de la llengua. També m’interessa (i molt!) l’ensenyament de la llengua, però d’això en trobareu més informació a l’apartat “Docència”.

Fins ara, la meva voluntat de rebre ‘feedback’, d’intercanviar idees i de nodrir-me dels coneixements dels lingüistes més experts, m’ha portat a participar en diferents congressos nacionals i internacionals i a difondre els meus avenços en publicacions diverses.

Xarxes temàtiques

Soc membre la xarxa NEON (Neoconstructionist approaches to Spanish, Catalan and Basque), un grup de recerca internacional, coordinat per la Universitat de Tromsø i format per lingüistes de diferents països d’Europa i d’Amèrica, que treballem i analitzem dades de l’espanyol, el basc i el català amb propostes d’anàlisi neoconstruccionistes. Recentment, m’he unit a la xarxa FARM (Formal Approaches to Romance Microvariation), una xarxa d’investigació que reuneix investigadors consolidats i novells en l’àmbit de la lingüística teòrica i estimula la recerca sobre la microvariació en llengües romàniques.