Direcció de treballs de fi de grau (TFG)

– L’educació emocional com a eina per treballar la competència lingüística. Maria Antònia Rosselló Guasp. Grau en Educació Primària. Juliol de 2023. 

– Els jocs de taula com a eina de suport d’aprenentatge de la llengua catalana a l’Educació Primària. Belén González Lastra. Grau en Educació Primària. Gener de 2023.