Assignatures a universitats

Màster

– Sociolingüística i pragmàtica. Màster Universitari en Competència Lingüística i Literària: Investigació i ensenyament. 2022 – 2023. Universitat de les Illes Balears.

Grau

– Introductory Catalan. Assignatura optativa. Estudiants de primer curs de grau. 2021 – 2022. Queen Mary University of London.

– Catalan II Intensive. Assignatura optativa. Estudiants de segon curs de grau. 2021 – 2022. Queen Mary University of London.

– Catalan III. Assignatura optativa. Estudiants de quart curs de grau. 2021 – 2022. Queen Mary University of London.

– Introductory Catalan. Assignatura optativa. Estudiants de primer i segon curs de grau. 2020 – 2021. Queen Mary University of London.

– Catalan II Intensive. Assignatura optativa. 2020 – 2021. Queen Mary University of London.

– Llengua Catalana Estàndard en els Mitjans de Comunicació. Grau de Periodisme. Primer curs. Facultat de Comunicació. 2018 – 2019. Universitat Autònoma de Barcelona.

– Idioma Català per a Traductors i Intèrprets I. Grau de Traducció i Interpretació. Segon curs. Facultat de Traducció i Interpretació. 2017 – 2018. Universitat Autònoma de Barcelona.

– Llengua Catalana Estàndard en els Mitjans de ComunicacióGrau de Publicitat i Relacions Públiques. Primer curs. Facultat de Comunicació. 2017 – 2018. Universitat Autònoma de Barcelona.

– Llengua Catalana Estàndard en els Mitjans de Comunicació. Grau de Periodisme. Primer curs. Facultat de Comunicació. 2016 – 2017. Universitat Autònoma de Barcelona.

Altres cursos, tallers o activitats de formació

– Tallers d’ “Expressió oral en llengua catalana” que s’han dut a terme en el marc del Campus Ítaca del 2019.