University teaching

Master (MA)

– Sociolingüística i pragmàtica. Master in Linguistic and Literary Competence: Research and teaching. 2022 – 2023. Universitat de les Illes Balears.

Degree (BA)

– Habilitats lingüístiques per a l’educació primària. Fourth year students. Degree in Primary Education. 2022 – 2023. Universitat de les Illes Balears.

– Literatura catalana i universal per a l’educació primària. Fourth year students. Degree in Primary Education. 2022 – 2023. Universitat de les Illes Balears.

– Introductory Catalan. First year. Optional module. 2021 – 2022. Queen Mary University of London.

– Catalan II Intensive. Second year. Optional module. 2021 – 2022. Queen Mary University of London.

– Catalan III. Fourth year. Optional module. 2021 – 2022. Queen Mary University of London.

– Introductory Catalan. First and second year. Optional module. 2020 – 2021. Queen Mary University of London.

– Catalan II Intensive. Optional module. 2020 – 2021. Queen Mary University of London.

– Llengua Catalana Estàndard en els Mitjans de Comunicació. Degree on Journalism. First year students. Facultat de Comunicació. 2018 – 2019. Universitat Autònoma de Barcelona.

– Idioma Català per a Traductors i Intèrprets I. Degree on Translation. Second year. Facultat de Traducció i Interpretació. 2017 – 2018. Universitat Autònoma de Barcelona.

– Llengua Catalana Estàndard en els Mitjans de Comunicació. Degree on Publicity and Public Relations. First year students. Facultat de Comunicació. 2017 – 2018. Universitat Autònoma de Barcelona.

– Llengua Catalana Estàndard en els Mitjans de Comunicació. Degree on Journalism. First year students. Facultat de Comunicació. 2016 – 2017. Universitat Autònoma de Barcelona.

 

Supervision of final degree projects  (TFG)

– Els jocs de taula com a eina de suport d’aprenentatge de la llengua catalana a l’Educació Primària. Belén González Lastra. Grau en Educació Primària. Gener de 2023.  

Other courses or workshops

– Workshop on Catalan Language during the Ítaca Campus. June and July 2019. Universitat Autònoma de Barcelona.