Papers

2023

Crespí, Isabel; Llop, Ares. “L’aspecte lèxic a la carta. Una seqüència per al treball de la riquesa verbal en la producció de textos descriptius. ReGrOC, Revista de Gramàtica Orientada a les Competències, vol. 6, n. 1, pp. 115-143. https://doi.org/10.5565/rev/regroc.95 

2021

Sobre alguns participis actius amb verbs de moviment.” Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 70, pp. 53-80.

Les nocions de temps i aspecte en els llibres de secundària: anàlisi i propostes“, with Ares Llop.  Bellaterra Journal of Teaching and Learning Language and Literature, Vol. 14(1), Feb-Mar 2021, e1026.

“Unexpected passive participles from prepositional verbs in Catalan.” Passives Cross-Linguistically. Series Empirical Approaches to Linguistic Theory, volume 17, edited per Kleanthes K. Grohmann, Akemi Matsuya and Eva-Maria Remberger, Chapter 5, pp. 171-209. Brill. https://brill.com/view/title/57298 

2020
Aspecte i estructura argumental en les construccions passives del català. PhD dissertation. Universitat Autònoma de Barcelona.

2018
“Els participis en català: categoria i comportament sintàctic”. Estudis de llengua i literatura catalanes, LXXII. Homenatge a Kálmán Faluba (2). Publicacions de l’Abadia de Montserrrat, pp. 147 – 174.  

2017
Passives inesperades en català contemporani: el cas dels falsos complements indirectes”. Borealis. An International Journal of Hispanic Linguistics, 6 / 2, pp. 155 – 180.

Reviews

2017
Review of Gramática do Português (Raposo et al., coords.) (2013). Llengua & Literatura, 27. Institut d’Estudis Catalans, pp. 57 – 60.

2016
Review of the book De realisme. Aproximacions i testimonis. Edited by J. M. Domingo i A. Llovera. Lleida: Punctum (2013). Estudis Romànics, volume 38, pp. 452-457. Institut d’Estudis Catalans.

2015
Review of the book Mercè Rodoreda. Entrevistes. Edited by Abraham Mohino. Barcelona, Institut d’Estudis Catalans / Fundació Mercè Rodoreda (2013). Estudis Romànics, volume 37, pp. 578 – 584. Institut d’Estudis Catalans.