La meva recerca

Línies d’investigació

Generals
Sintaxi, interfície sintaxi-semàntica, morfosintaxi, neoconstruccionisme, variació i microvariació en llengües romàniques 

Específiques
Participis, adjectius, aspecte, passives, verbs copulatius i quasicopulatius, Aktionsart, estructura argumental, estructures relacionals

La meva recerca

Quan vaig fer el Treball de Fi de Màster, el doctor Josep Maria Fontana (Universitat Pompeu Fabra) em va encomanar la curiositat per l’origen, evolució i comportament de les estructures passives en llengües romàniques. En aquell treball vaig revisar els diferents tipus de participis que existeixen en català i castellà i vaig proposar que la “passiva” no és sinó un epifenomen interpretatiu, que s’obté com a resultat de la interacció d’un participi eventiu amb un temps marcat de la còpula ser o algun element aspectual. Aquest treball no està publicat enlloc, però, si us inspira curiositat, me’l podeu demanar i us l’enviaré per correu.

Fou així, doncs, com vaig veure que en el món de les formes no personals del verb encara hi havia moltes incògnites per resoldre i que, si m’hi esforçava, podia escriure una tesi doctoral que hi fes aportacions teòriques profitoses i interessants. Així li ho vaig proposar a la meva directora de tesi, la doctora Gemma Rigau (Universitat Autònoma de Barcelona), i vam decidir submergir-nos en aquesta aventura que, de moment, ja dura 3 anys. Actualment, doncs, sóc becària predoctoral al Centre de Lingüística Teòrica de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Així, a la tesi estudio l’estructura interna i les propietats combinatòries de les formes verbals no personals, especialment dels participis. Pel que fa a aquests elements, estudio el seu rendiment sintàctic en diferents llengües romàniques, prenent com a punt de partida el català. Reviso, també, els casos de participis amb un comportament anòmal, així com les combinacions i usos inesperats que emergeixen en la llengua. Això m’ha portat a fer incursions en el món dels verbs copulatius, quasicopulatius i auxiliars, de l’assignació de cas, de les preposicions i les estructures relacionals, i de la sintaxi lèxica de Hale & Keyser, entre d’altres.

Al 2017 vaig fer una estada de recerca a la Universitat de Tromsø (The Arctic University of Norway – UiT), a Noruega, amb l’Antonio Fábregas com a tutor. D’ell només puc corroborar el que tothom sap: que és una font infinita de saviesa, que treballa a un ritme sobrenatural i que cada any publica més articles que tot un departament junt. (Ei, i això ja no ho sap tanta gent, també fa unes “pancakes” boníssimes!)  A Tromsø vaig treballar amb els membres del CASTL (Center for Advanced Study in Theoretical Linguistics), als quals agraeixo la formació que vaig rebre durant la meva estada.

A més de les aportacions teòriques a l’anàlisi formal, m’interessa l’estudi de la variació i microvariació en les llengües romàniques, la lingüística comparativa i l’evolució de la llengua. També m’interessa (i molt!) l’ensenyament de la llengua, però d’això en trobareu més informació a l’apartat “Docència”.

Fins ara, la meva voluntat de rebre ‘feedback’, d’intercanviar idees i de nodrir-me dels coneixements dels lingüistes més experts, m’ha portat a participar en diferents congressos nacionals i internacionals i a difondre els meus avenços en publicacions diverses (no moltes, encara sóc una investigadora molt novella).

Xarxes temàtiques

Soc membre la xarxa NEON (Neoconstructionist approaches to Spanish, Catalan and Basque), un grup de recerca internacional, coordinat per la Universitat de Tromsø i format per lingüistes de diferents països d’Europa i d’Amèrica, que treballem i analitzem dades de l’espanyol, el basc i el català amb propostes d’anàlisi neoconstruccionistes. Recentment, m’he unit a la xarxa FARM (Formal Approaches to Romance Microvariation), una xarxa d’investigació que reuneix investigadors consolidats i novells en l’àmbit de la lingüística teòrica i estimula la recerca sobre la microvariació en llengües romàniques. Així mateix, també soc membre del projecte SIGGRAM (Significado y Gramática), una xarxa temàtica sobre Significat i Gramàtica formada per investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat del País Basc i i la Universitat d’Alcalá de Henares. 

Finançament 

La meva recerca avança gràcies a una beca predoctoral del Programa de Formació de Professorat Universitari del Ministeri d’Educació del Govern d’Espanya (FPU14/04776) i compta també amb el suport econòmic de la Generalitat de Catalunya (2017SGR634) i del projecte “La variación en la interfaz léxico-sintaxis” (FFI2014-56968-C4-1-P) del Ministeri d’Economia i Competitivitat.