Experiència docent

En el marc de la beca de Formació del Professorat Universitari (FPU) faig classes a la Universitat Autònoma de Barcelona. Com que formo part del Departament de Filologia Catalana, faig assignatures de llengua catalana a diferents facultats.

– Llengua Catalana Estàndard en els Mitjans de Comunicació. Grau de Periodisme. Primer curs. Facultat de Comunicació. 2018 – 2019. Universitat Autònoma de Barcelona.

– Idioma Català per a Traductors i Intèrprets I. Grau de Traducció i Interpretació. Segon curs. Facultat de Traducció i Interpretació. 2017 – 2018. Universitat Autònoma de Barcelona.

– Llengua Catalana Estàndard en els Mitjans de ComunicacióGrau de Publicitat i Relacions Públiques. Primer curs. Facultat de Comunicació. 2017 – 2018. Universitat Autònoma de Barcelona.

– Llengua Catalana Estàndard en els Mitjans de Comunicació. Grau de Periodisme. Primer curs. Facultat de Comunicació. 2016 – 2017. Universitat Autònoma de Barcelona.

Com podeu veure, ja fa tres anys que faig classes de l’assignatura “Llengua Catalana Estàndard en els Mitjans de Comunicació”, a la Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB, i l’he impartida tant als estudiants de Periodisme com als de Publicitat i Relacions Públiques. Així mateix, el curs 2017 – 2018 vaig fer classes de l’assignatura “Idioma Català per a Traductors i Intèrprets I”, amb els estudiants de segon curs de Traducció. Aquesta assignatura es podria dir, en realitat, “Català com a llengua estrangera”, ja que ensenyava català a estudiants de mobilitat internacional i, concretament, al grup d’estudiants que no tenien cap llengua romànica com a L1.

També he conduït alguns dels tallers d’ “Expressió oral en llengua catalana” que s’han dut a terme en el marc del Campus Ítaca del 2019.

A l’aula, intento aplicar tot el que he après d’innovació, didàctica i planificació, i fer les classes tan profitoses i interactives com sigui possible. Per fer-ho, he estudiat diversos cursos de formació docent (que detallo a l’apartat “Formació Docent”).