Publications

In press

“Unexpected passive participles from prepositional verbs in Romance.” Empirical Approaches to Linguistic Theory. Brill.

“Sobre alguns participis actius amb verbs de moviment.” Caplletra. Revista Internacional de Filologia

2020
Aspecte i estructura argumental en les construccions passives del català. Ph.D dissertation. Universitat Autònoma de Barcelona.

2018
“Els participis en català: categoria i comportament sintàctic”. Estudis de llengua i literatura catalanes, LXXII. Homenatge a Kálmán Faluba (2). Publicacions de l’Abadia de Montserrrat, pp. 147 – 174:
http://pamsa.cat/pamsa/colleccions/Estudis-de-Llengua-i-Literatura-Catalanes/Homenatge-a-Kalman-Faluba-2.html  

2017
“Passives inesperades en català contemporani: el cas dels falsos complements indirectes”. Borealis. An International Journal of Hispanic Linguistics, 6 / 2, pp. 155-180: http://dx.doi.org/10.7557/1.6.2.4274

Review of Gramática do Português (Raposo et al., coords.) (2013). Llengua & Literatura, 27. Institut d’Estudis Catalans, pp. 57 – 60:
https://www.raco.cat/index.php/LlenguaLiteratura/article/view/319977